گزارش نظر

سلام
می خواستم بدونم هزینه ی هر قسمت از بدن چقدر است
ران ،شکم ،پهلو?هر قسمت چقدر زمان می بره ومیشه بعدش به راحتی به خونه برگردم?
من از ساری هستم