گزارش نظر

میخواستم بدونم سایز ران من خیلی بزرگ اگه بخوام عمل زیبای روش انجام بدم دوره درمانش چقدر طول میکشه؟
و هزینش چقدر هست .
ممنون